Foto Galeri WebTV

10 Ağustos 2018 Cuma  10:54
Köksal: ''21.Yüzyıl Nesilleri Yetiştiriyoruz''
Köksal; ''Günümüzde 21. Yüzyıl becerilerine sahip bireyler yetiştirmenin yolu STEM eğitiminden geçiyor.''
 

QR Kodu
 

Köksal; ''Günümüzde 21. Yüzyıl becerilerine sahip bireyler yetiştirmenin yolu STEM eğitiminden geçiyor.''

Yedisu okulları olarak 21.Yüzyıl becerilerine sahip nesiller yetiştirdiklerini belirten Yedisu Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Suat Köksal, bu yüzyılın eğitimde en önemli ögesinin STEM sistemi olduğunu belirterek şunları söyledi; '' 'STEM' İngilizce kök anlamına gelmektedir. Aslında bu projenin ilham noktalarından biri işte bu anlam. STEM Science (Fen), Technology (Teknoloji), Engineering (Mühendislik) ve Mathematics (Matematik) kelimelerinin birleşiminden oluşuyor(FeTeMM). ''STEM'' aslında küçük yaşlarda sahip olduğumuz ''yaratıcılığı'' kullanarak, destekleyerek, tetikleyerek problem odaklı çalışmaya, çocuklardaki ''merak'' duygusundan yola çıkarak çözümler bulmaya odaklı bir sistem. Matematiği veya feni ders olarak değil edindiği bilgileri hayatında uygulamasına olanak sağlayacak bir proje. Bunun için belki de en önemli adım disiplinler arası işbirliği. Yedisu Koleji'nde uygulanan STEM eğitiminin amacı temel bilimlerin ortaya koyduğu kuramsal bilgileri alıp teknoloji ve mühendislik eğitimi ile harmanlayarak, düşündüğünü hayata geçirebilen, hayata değer katacak ürünler ortaya koyabilen, 21. Yüzyıl becerilerine sahip bireyler yetiştirmek.

Yedisu Koleji  STEM eğitimine öncülük etmeyi ve bu eğitimi yaygınlaştırmayı hedefliyor. Neden STEM eğitimine ağırlık vermesinin gerekliliğini kısaca şöyle özetleyebiliriz: Günümüzde 21. Yüzyıl becerilerine sahip bireyler yetiştirmenin yolu STEM eğitiminden geçiyor. STEM eğitimi, dünyadaki eğitim reformunun merkezinde yer alıyor ve giderek daha çok önem kazanıyor. Başta ABD olmak üzere gelişmiş ülkelerde STEM eğitimi bir devlet politikası olarak uygulanıyor. Yedisu Koleji'nde oluşturulan STEM ve Robotik Kodlama Atölyesinde eğitim alacak olan anasınıfı, ilkokul ve ortaokul öğrencilerimizin robotik ve kodlama dünyasına giriş yapmalarını sağlarken, onların kodlamanın temel kurallarını öğrenmeleridir. Bu atölyeler sayesinde çocuklarınız hem eğlenecek hem öğrenecekler.

Yedisu Koleji'nin eğitim alan öğrencilerde ortaya çıkacak beceriler: Yaratıcılığını teknoloji kullanarak ifade edebilecek. Robotların birleştirilmesi ve robotlara program yükleme için gerekli kurulumları yapabilecek. Robotun temel parçalarından olan algılayıcı ve denetimcinin görevleri açıklanarak robotlarda bu bileşenlerin nasıl kullanılabileceğini uygulamalar ile görebilecek. Algoritma kurma mantığını uygulamalı olarak deneyecek. Temel robot kit bileşenlerine ilave gelişmiş yetenekleri uygulamalı olarak ekleyebilecek. Problem Çözme becerilerini kullanarak akış diyagramları hazırlayacak. Çalışır robot tasarımları için Mantıksal Düşünme Becerilerinizi harekete geçirecek. Görevleri tamamlamak için Analitik Düşünme Becerilerini kullanacak. Yön, koordinat, fiziksel büyüklükleri Gerçek Hayat Problemi olarak tanıyacak. Eğitim setlerimizle gelişmiş robot modellerini Kolaylık tasarlayacak, Üst Düzey Düşünme Becerilerini kullanarak yeni ve özgün robot tasarımları geliştireceksiniz.''

''Kodlama dersi aynı zamanda programlama ve yazılım dersi olarak da isimlendirilebilir''

''Kodlama dersi ile öğrencilere bilgisayar yazılımı geliştirmenin (programlamanın) temelleri öğretilmek amaçlanmaktadır. Yapılan araştırmalar sonucu programlama eğitiminin öğrencilere yansıtıcılık, yaratıcılık, kural öğrenme ve kurallara uyma, problem çözme ve analitik düşünme, uzamsal düşünme becerileri gibi beceriler kazandırmaktadır. Bu açıdan bakıldığında ilkokullarda verilecek olan kodlama dersinde amaç herkesi yazılımcı olarak yetiştirmek değil yukarıda sayılan bu nitelikleri kazanmasını sağlamaktır. Günümüzde okuryazarlık tanımlarının içerisine bir de bilgisayar okur yazarlığı tanımı girmiştir. Bilgisayar okuryazarlığı en basit haliyle bilgisayarı kullanma yeteneği olarak tanımlansa da bilgisayar okuryazarı olan bir bireyin, çeşitli sorunların çözümünde, iletişim kurmada, bilgi edinmede bilgisayar kullanması ve bilgisayarın çalışma mantığı, bilgisayarda kullandığı programların nasıl geliştirildiği ve çalıştığı hakkında bilgi sahibi olması beklenmektedir.''

Peki Küçük Yaştaki öğrencilere Karmaşık Programlama Dilleri Nasıl Öğretilecek?

''Küçük yaştaki öğrencilere direk gelişmiş programlama dilleri öğretilmeyecek bunun yerine yukarıda bahsedilen nitelikleri kazandırma üzerine yoğunlaşmış eğitimler verilecektir. İlkokul seviyesindeki öğrencilere bahsedilen bu nitelikler kazandırılmaya çalışılırken yaşlarına uygun olacak şekilde hazırlanmış uygulamalar ve oyunlar kullanılmaktadır. Scratch, Blockly, Android App Inventor vb. uygulamalar kullanılarak öğrencileri doğrudan karmaşık kod yazma eylemine sokmadan sürekle bırak işlemi ile gerekli program parçacıklarını uygun yerlere getirip birleştirmeleriyle programlarını oluşturmaları sağlanmaktadır.''

Haber: Osman Türkçe


 

 

 
 

 

 

 

Köksal'dan Teşvik Bilgilendirmesi
Yedisu Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Suat Köksal, özel anaokullarına d...
16.08.2018 (0)
Çalık; ''Geleceğimizi Yetiştiriyoruz''
Çalık; ''Bizler Serik'e Antalya'ya, ülkemize yön veren eğitimciler olarak çocukl...
14.08.2018 (0)
Yükseliş'te Dil Sınıfı Heyecanı
Yükseliş Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Necmettin Çalık; ''İngilizce Öğ...
10.08.2018 (0)
Can'dan Değerlendirme ve Tavsiyeler
Özel Yedisu MTAL Aksu Kampüsü Kurucularından Mehmet Can -; ''Özel okul seçiminde...
10.08.2018 (0)
Köksal: ''21.Yüzyıl Nesilleri Yetiştiriyoruz''
Köksal; ''Günümüzde 21. Yüzyıl becerilerine sahip bireyler yetiştirmenin yolu ST...
10.08.2018 (0)