Foto Galeri WebTV
AYYILDIZ TOROS | KENDİ DİLİNDEN FETÖ ÖRGÜTLÜ BİR DİN İSTİSMARI
 
 
KENDİ DİLİNDEN FETÖ ÖRGÜTLÜ BİR DİN İSTİSMARI
01.01.2018 18:01:00
İDRİS AYDIN
  .Diyanet nihayet bu konuda adım attı. Fetö elebaşısının kaset cd ve kitapları incelenerek ''Kendi Dilinden FETÖ Örgütlü Bir din istismarı'' adlı kitapta toplandı. Bu çalışma  ile Fetö yapılanmasının dini kavramları nasıl istismar ettiği gözler önüne seriliyor.  Bu çalışma Fetö'nün  Türkçe basılmış olan 80 kitabı ve 40 bin dakikayı bulan  ses ve görüntü kayıtları izlenerek  gerçekleştiriliyor. Bu çalışmanın temel amacının  halkı bilgilendirmek olduğu anlaşılıyor. 1960'larda bir din görevlisi olarak çalışmaya başlayan Fethullah Gülen, içinde bulunduğu şartları ve kendisine çeşitli mahfillerce sağlanan imkanları kullanıp 1970'lerden itibaren cemaat adı altında bir örgüt oluşturma sürecine girmiştir. On yıllar boyunca toplumun en can damarı eğitim alanını kendisine hedef olarak belirlemiş; önce yurt içinde sonra yurt dışında devşirdiği bu ülkenin çocuklarından önemli bir kısmını örgütünün bir parçası haline getirmiştir. Esasen Türkiye'de dini sosyal teşekküller genellikle Osmanlı'dan tevarüs edilen geleneksel İslam anlayışını muhafaza etmektedir: bu sebeple FETÖ yapılanmasının da hep bu çerçevede bir hareket olduğu düşünülmüştür.Ancak son 20 yılda FETÖ hareketine ait kuşkular özellikle '' diyalog'' söylemi sebebiyle artmıştı. Türkiye 15 Temmuz 2016'da gerçekleşen hain darbe ve işgal girişiminin akabinde FETÖ örgütünü, çok daha yakından tanıma ve irdeleme ihtiyacı hissetmiştir. Bu süreçte  kamuoyu, ortaya saçılan gizli bilgi ve belgeler, devlet kurumlarının titiz çalışmaları ve bazı eski FETÖ hareketi mensuplarının  itiraf ve açıklamaları sayesinde örgütün gerçek yüzünü tüm çıplaklığıyla görme imkanı bulmuştur. 15 Temmuz hain darbe ve işgal girişiminin, tarihimizde eşi benzeri görülmemiş bu hainliğin, gözü dönmüş caniler ve robotlaştırılmış insan tipleri eliyle gerçekleşmiş olması  tüm milletimizi dehşete düşürmüştür. Onlarca yıldır uyuyan hücre şeklinde yapılanmış olan FETÖ mensupları, gelen talimatlarla göründüklerinden bambaşka bir kimliğe  bürünmüş ve gözünü kırpmadan kendi vatandaşlarını, askerini, polisini öldüren, meclisini ve diğer devlet kurumlarını bombalayan robotlar olarak karşımıza çıkmışlardır. İşte bu kitap dini kavramlar ve argümanları kullanan bu çetenin nasıl robotlaştırıldığına ışık tutuyor. Bu çalışmada FETÖ'nün din maskesi altında İslam'da yeri olmayan sapkın bir dini söylem geliştirdiğini de görebiliyoruz. 137 sayfalık bu incelemeyi aklı başında olan herkesin okumasını öneriyorum. Gelelim kitaba Gülen(FETÖ) Hz Peygamber'i kendi örgütü hakkında konuşturarak ona yalan isnadında bulunur:''Hak yolunda olunduğunun manen teyidi sayılabilecek bir emare olarak ifade etmek isterim ki; bu istikamette yürürken,şimdiye kadar yüzlerce ,belki binlerce bazen rüyada bazen de yakazaten Efendimiz müşahede edilmiş ve onun müjdesine mazhar  olunmuştur'...Bir çok vesile bu kimseler için Efendimiz: '' Korkmayın biz sizin arkanızdayız,ben bu hizmette sizin arkanızdayım'' demiştir.( Gülen Mefkure yolculuğu(kırık testi13),Nil yayınları s.170)  FETÖ elebaşısı Gülen sapkınlıkta sınır tanımaz (29/6/1980) Yozgat'ta yaptığı konuşmada''  '... Ve daha sonra aradan bir ay gibi kısa bir zaman mı ,iki ay gibi bir zaman geçmişti, bir kardeşimiz görüyor:'' Bir hayır müessesesini ,mübarek teftiş etmeye gelmişler .Bütün halk yığın yığın etrafında akıyor oranın ,oraya akıyor, bir müessese yapılıyor ,ervahı hoşnut edecek bir müessese yapılıyor,temiz eller onun temeline harç atarken unutmasınlar, aleyhissalatü  vesselam elini o harç atan elin üzerine koyuyor, o müesseselerin bütününü alkışlıyor''. Bu ikinci müşahede diyor ki: Vallahi gördüm, Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam cihan hükümdarı gibi –cihanın hükümdarlığı da ne oluyor-,cihan hükümdarı gibi oraya gittiler,teşrif buyurdular ve cami gibi bir yer oldu, minberin önüne geldi oturdular, orada vazife yapacak insan da vardı, teklif ettiler va'zu nasihat edin diye. Ya Resullallah ! Teeddüp ederim siz varken burada nasihat edelim, orada bir tanesi başını kaldırdı'' esselatü vesselamü aleyke ya Resulallah!'' derken, tebessüm buyuruyor, beşaşetle beşaret arz ediyor, izhar buyuruyorlardı. Bundan anladık ki : Yeryüzünde cenabı hak yeniden gençliğimize hız verdi, bize bir eman bahşeyledi, aleyhisselatü vesselam da, bu yeni ve ahir zamanda zuhur edecek temiz ve nezih ordusunu teftiş etmek üzere manen saflarımızın arasında bulunuyor.Kalplerimizi istikamet içinde tutalım, gönlümüzü o sultanı zişana müteveccih kılalım, onun her halimize nigehban olduğunu bilelim'... Aleyhisselatü vesselam mübarek ruhuyla perisprisiyle ,dublesiyle haydır, aramızdadır ve halimize nigehbandır'...Hz.Muhammed (s.a.s) yeniden bir Allah cemaatini teftiş ediyor. Bütün  bunlar, bizim yeniden bir var olma ve dirilme yoluna girdiğimizin emaresidir. Bütün bunlar, yeryüzünde içtimai coğrafyanın ileride değişmesinin emaresidir. Ama bütün bunların olması, kendi içinde bir kısım şartlara bağlıdır'.... Hakkın taraftarları kendilerine düşen vazifeyi yapmalıdırlar.''(1980-06-29 gönül dünyamızdan iman ve amel dk37) FETÖ elebaşısı Gülen Hz. Peygamber'in Gülen örgütünü devamlı teftiş etmektedir. Hz.Peygamber, Gülen örgütünün müesseselerinin temelini atanlarla beraberdir. Bunlar açıkça Hz.Peygamber üzerinden istismardır. Hz.Peygamber bu konularda şöyle buyurur: ''Kim bana yalan isnad ederse, ateşteki yerine hazırlansın(Buhari) Gülen uydurma bir din icat ederek tipik Hasan Sabah versiyonu olduğunu ortaya koyar. FETÖ bir akıl hastasıdır. Bu söylenenleri başkaları söyleselerdi şimdiye dek aforoz olurlardı.Ne dinleri kalırdı ne diyanetleri.9.7.1979 İzmir Hisar Camii'nde yaptığı konuşmada  bakın ne yumurtluyor'' '...Gün be gün mefhar-i mevcudat efendimiz mescitlerimize teşrif buyuruyor,gelecekten ne haber? Diyor'... Ben bu mevzuda meseleyi objektiften alıp ,indi ve enfüsi hüviyete büründürmek suretiyle size arz etmek istemiyorum.Ama bel ki 100 kere var ki kalbi aydın ve içi duru kimselerin alem-i makamında belki de bazılarının yakazasında '' ben İzmir'e gidiyorum bir oradaki havaya bakacağım'' dediğini duydular kainatın fahrının.''Anadolu'da bana ihtiyaç var ,geziye çıktım ''dediğini duydular fahri kainat efendimizin.Sizin camilerinize geliyor,seccadelere yüzlerini koyan gençlerinize bakıyor,yaşlılarınızın aşk ve heyecanını yokluyor, cemaatini kıvama gelip gelmediğine bakıyor'...Mefhar-i mevcudat efendimiz vaziyetinize bakıyor, ben o bezmde o alemde hüküm verme selahiyetine haiz değilim , onun kitmiri olabilirsem kendimi talihli sayacağım'... Fahr-i Kainat efendimiz bizi bu hava ve ubudiyet içinde yokluyor  inanın buna.Ehl-i keşif ve ehli müşahadenin  müşahadesiyle yokluyor(İzmir Hisar camii Muhabbet Fedailerinin özelikleri dk11.25)

Sevgili okuyucular 137 sayfalık kitabı okuyunca bunları damı söyledi diyeceksiniz. Fetö tescilli bir manyak. Bu kadar adam bu manyağa nasıl inandı hala aklım almıyor. Sözü fazla uzatmaya niyetim yok en iyisi bu kitabı okuyun. İslam dışı bir yapının ne olduğunu anlamak istiyorsanız bu çalışmayı okuyun. Yorum falan yok kendisi söylüyor. Halüsünasyonlara, rüyalara ve menkıbelere dayanan din maskeli bu yapıyı daha iyi tanımak için bu çalışmayı mutlaka okumalısınız.

 

 

 

 

 

Döndü Çolak -Mavice
İyiliğe, Güzelliğe Bereket Gelsin'...
İDRİS AYDIN
FETÖ'NÜN KUMPASI BYLOCK ZOKASI