Foto Galeri WebTV
AYYILDIZ TOROS | SAHTE MESİH
 
 
SAHTE MESİH
04.04.2018 18:13:00
İDRİS AYDIN
  .Sahte Mesih Osmanlı Belgeleri ışığında Dönmeliğin Kurucusu Sabatay Sevi Ve Yahudiler Erhan Afyoncu'nun Yeditepe yayınlarından çıkan kitabının adı. Son dönemlerde tarihi, tarih olaylarını magazinel hale getirdik.  Erhan Afyoncu bu titiz çalışmasıyla gerçeklere ışık tutuyor. Türkiye'de Sabatay Sevi ve dönmelik en merak edilen ve en çok üzerinde efsane üretilen konuların başında gelir.   17.yüzyılın  ikinci yarısında mesihim diye ortaya çıkarak, bütün dünyadaki Yahudileri heyecanlandıran Sabatay Sevi, Osmanlı yönetiminin  konuşmalarını boş sözler olarak nitelendirip , sorguya alması üzerine Müslüman olarak kellesini kurtarabilmişti. Mehmed ismini alan Sabatay Sevi'nin bazı taraftarları da efendilerinin izinden giderek Müslüman oldular. Böylece görünüşte Müslüman, gizli olarak ta Yahudiliği sürdüren ve '' dönme'' adı verilen bir topluluk ortaya çıktı. Ülkemizde günümüze kadar gelen bu topluluk hakkında bir çok şehir efsanesi üretildi. Komplo teorileri o kadar ileri gitmiştir ki , Osmanlı arşivlerinde Sabatay Sevi hakkındaki belgelerin yok edildiği iddiaları ileri sürülmüştür. Bu kitap   bu iddiaların doğru olmadığını ortaya koyan bir araştırmadır. Bu araştırmada arşivlerde ilk defa bulunan Osmanlı belgeleri ışığında dönmeliğin kurucusu Sabatay Sevi'nin hikayesi anlatılıyor. Kitap iki bölümden oluşuyor. Birinci bölüm Osmanlı İmparatorluğu'nda Yahudiler bu başlık altında şu yazılar yer alıyor'' Yahudiler'in Osmanlı Topraklarına göçü, Osmanlı Maliyesinde Yahudiler , Yahudi Hekimler, Hassa Hekimler Teşkilatı, 16.yüzyılın Önemli Yahudi Simaları, Galata'da Bir Senyora: Gracia Mendes, Harem'in Gizemli Aracıları : Kira Kadınlar, Koca Yahudi:Yasef Nasi,Solomon Aşkenazi, David Passi  . İkinciBölümün Başlığı '' Zoraki Müslüman: Sabatay Sevi Bu bölümdeki yazılar ise şunlardan oluşuyor: '' Sabataycı  Hareketin Tarihi Temelleri, Sabatay Sevi'nin Ailesi, Sabatay Sevi'nin Doğumu,İlk Eğitimi ve Mesihlik İlanından Önceki Hayatı, 1648 Lehistan'da Yahudiler'e yönelik Baskılar ve Sabatay Sevi, Sabatay Sevi İstanbul'da(1658-1659) Sabatay Sevi Kudüs Yolunad (1662) , Gazze'den tebşir edilen Mesih, Sabatay Tekrar İzmir'de (1665), Sabatay Sevi'nin İstanbul'a  Gelişi ve Tutuklanması(1666),Sabatay Sevi Gelibolu'da(1666),Sultan 1v.Mehmed ve Kıyamet Beklentisi, Sabatay Sevi Aziz Mehmet Efendi oluyor(1666),Sabatay'la Birlikte Müslüman Olan  Arkadaşı , Sabatay'ın Müslüman Olmasından Sonra Yahudiler'in Müslümanlaşması meselesi, Nevmüslim Aziz Mehmet Efendi, Sabatay'dan  Sonra Dönmelik ve Dönmeler, Sonuç, Bibliyografya,dizin,ekler.'' Tarih magazinel hale getirilmeden bilimsel tarih perspektifi içinde ele alınıyor. Sabatay Sevi'yi merak edenler bu eseri okumalılar. Türkiye Dönmelerinin kısa tarihi bu kitapta. Erhan Afyoncu Hoca'ya da bu güzel çalışmasından dolayı teşekkürlerimi iletiyorum.  

 

 

 

 

Döndü Çolak -Mavice
İyiliğe, Güzelliğe Bereket Gelsin'...
İDRİS AYDIN
FETÖ'NÜN KUMPASI BYLOCK ZOKASI