Foto Galeri WebTV

27 Temmuz 2020 Pazartesi  18:20
Keser; “Gönüllerimiz Sevinç Yumağı Hâline Gelmeli”
Serik İlçe Müftüsü İbrahim Keser Cuma günü kutlamaya başlayacağımız Kurban Bayramı'nın anlamı ve önemi ile ilgili açıklamalar yaptı.
 

QR Kodu
 

Müftü Keser; “Bayramda, önce kendi gönüllerimiz bir sevinç yumağı hâline gelmeli. Akrabalarımızı, komşularımızı, dostlarımızı, arkadaşlarımızı yeniden hatırlamalıyız. Küskünlükleri, dargınlıkları ortadan kaldırmalıyız. Hastalara, öksüzlere, yetimlere, kimsesizlere, şehit yakınlarına, gazilerimize, ülkemize sığınan kardeşlerimize bayram sevincini yaşatmalıyız.”

Serik İlçe Müftüsü İbrahim Keser Cuma günü kutlamaya başlayacağımız Kurban Bayramı'nın anlamı ve önemi ile ilgili açıklamalar yaptı. Kurbanın, bütün sevgileri, en çok sevilen uğruna feda edebilmenin sembolü olduğunu belirten Keser, insanın kurban kesmekle Allah’ın emrine boyun eğdiğini ve kulluk bilincini koruduğunu canlı bir biçimde ortaya koymuş olacağını ifade etti. Kur’an’da kurbanın kan ve etinin değil kesenlerin dinî duyarlılıklarının (takvâ) Allah’a ulaşacağını bildiren İlçe Müftüsü İbrahim Keser, kurban ibadetinin arkasında yatan mana ve hikmetin; Allah’a yakınlaştırmak, insanların merhamet duygularını harekete geçirmek, insanın kendisine ve çevresine karşı sorumluluklarını ve paylaşmayı hatırlatmak olduğunu belirtti.

“İlahi Rahmetin Yağdığı Günlerdir”

Serik İlçe Müftüsü İbrahim Keser, Kurban Bayramı'nın önemi ve anlamı ile ilgili olarak yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; “Allaha hamdü senalar olsun ki milletçe ve İslâm âlemi olarak bir Kurban Bayramına daha kavuşmanın sevinç, huzur ve mutluluğunu biraz buruk ta olsa hep birlikte yaşıyoruz. Bu bayrama bir taraftan covid-19 corona virüs salgınına karşı mücadeleyle diğer taraftan ülkemizden bu sebeple hacca beytullaha gidemeyen kardeşlerimizin hüznünü içimizde hissederek giriyoruz. Arapçada gerek maddî gerekse mânevî her türlü yakınlığı ve yakın olmayı kuşatacak bir anlam yelpazesine sahip olan kurbân kelimesi dinî terminolojide kendisiyle Allah’a yaklaşılan şeyi, özel olarak da Allah’a yakınlık sağlamak, yani ibadet (kurbet) amacıyla belli vakitte belirli cinsten hayvanları kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder. Hanefilere göre kameri takvimde Kurbanın kesildiği günler olan zilhicce ayının 10-11-12. günleri ile 13.günü (bugün de sadece Şafiilere göre kurban kesilir) Kurban bayramı olarak kutlanmaktadır. Kurban bayramı bir yandan bizleri Cenab-ı Hakk’a yakınlaştırırken bir yandan da, sevgi ve kardeşlik bağlarımızı güçlendiren, birlik, beraberlik duygularımızı pekiştiren, paylaşmanın, dayanışmanın hazzını yaşatan ve İlahi rahmetin yağdığı günlerdir. Kurban bayramında bizler Hz. Muhammed (SAV) in ceddi olan Hz. İbrahim (as) ile Hz. İsmail (as) bir kez daha hatırlarken Sevgili Peygamberimizin (sas) örnek hayatını da gözümüzde bir kez daha canlandırarak tekbirlerle Allah rızası için bayram namazını eda eder, kurbanlarımızı keseriz.”

“Kurban Sorumluluklarımızı ve Paylaşmayı Hatırlatmaktadır

“Kurban; bütün sevgileri, en çok sevilen uğruna feda edebilmenin sembolüdür. Tıpkı Hz İbrahim (AS)’ın çok arzulayıp da yaşlılığında Allah’ın kendisine lütfettiği ciğerparesi oğlu İsmail (AS)’ı, daha çok sevdiği Allah için kurban etmeye niyetlenerek götürmesi gibi. Ama Yüceler Yücesi Rabbimiz elçisi İbrahim (AS)’ın ihlas ve samimiyeti, oğlu İsmail(AS)’in iman ve teslimiyetinden dolayı Melek beraberinde gönderdiği koçu İsmail (AS)yerine kurban edilmesini emretmiştir. Kişi kurban kesmekle Allah’ın emrine boyun eğmiş ve kulluk bilincini koruduğunu canlı bir biçimde ortaya koymuş olur. Bunu yaparken de malını Allah için telef etmesi değil en yakınlarından başlayarak insanlara yararlı olacak tarzda gerçekleştirmesi istenmiştir. Kur’an’da kurbanın kan ve etinin değil kesenlerin dinî duyarlılıklarının (takvâ) Allah’a ulaşacağının belirtilmesi (el-Hac 22/37) buna işaret eder. Ayrıca Resûl-i Ekrem’in birçok hadisinde hali vakti yerinde olanların kurban kesmesi emredilmiş veya tavsiye edilmiş, hatta, “Kim imkânı olduğu halde kurban kesmezse bizim mescidimize yaklaşmasın” (Müsned, II, 321; İbn Mâce, “Eḍâḥî”, 2); “Ey insanlar, her sene her ev halkına kurban kesmek vâciptir” (İbn Mâce, “Eḍâḥî”, 2; Tirmizî, “Eḍâḥî”, 18) gibi ifadelerle bu gereklilik önemle vurgulanmıştır. Hiç kuşkusuz kurban ibadetinin arkasında yatan mana ve hikmet bizi Allah’a yakınlaştırmakta, bu yakınlaşma, merhamet duygularımızı harekete geçirmekte, kendimize ve çevremize karşı sorumluluklarımızı ve paylaşmayı hatırlatmaktadır.”

“Kurban Tüm İnsanlığı Birbirine Yakınlaştırmaktadır”

“Kurbanı kendimiz için bir et ziyafeti veya dipfrizlerde muhafaza edilip daha sonra tüketilmek için kesilen bir hayvan olarak görmemek lazımdır. Zira kurban, Allah’a, yüce ve ilâhî olan her şeye, hakka, hakikate, iyiye, doğruya, güzele, yakın olma arayışıdır. Kurban sevginin, vefanın, sadakatin, fedakârlığın simgesidir. Bunun için kurbanı paylaşmalı, kurban kesemeyenlere ulaştırmalı, ziyarete gelen kardeşlerimize (Sosyal mesafe, maske, hijyen kurallarına uyarak) ikram edilmelidir. Dolayısıyla kurban sadece akrabaları, komşuları ve dostları değil, yakın olsun uzak olsun yeryüzündeki bütün kardeşlerimizi hatta tüm insanlığı birbirine yakınlaştırmaktadır. Bu yönüyle Kurban, Afrika’dan Asya’ya, Uzak Doğu’dan Güney Amerika’ya, adını bile duymadığımız nice ülkelerde daha önce hiç görmediğimiz ve tanımadığımız kardeşlerimize uzattığımız bir hayır ve yardım elidir.”

“Diyanet Vakfı’nda Kurban Bedeli Yurt İçi 975 TL, Yurt Dışı İse 825 TL”

“Her yıl olduğu gibi bu konuda sizlere yardımcı olan ülkemizin en güvenilir kuruşlarından olan Türkiye Diyanet Vakfı vekâletlerinizi alarak gerek yurt içi gerekse yurt dışındaki kardeşlerimize kurbanlarınızı keserek ulaştırmaktadır. Kurban Bedeli yurt içi 975 TL, yurt dışı ise 825 TL. olarak belirlenmiştir. Camii görevlilerimiz, Müftülüğümüz 31.07.2020 tarihine kadar kurban bağışlarınızı makbuz mukabili kabul edecektir. Verdiğiniz telefon numaralarına bağışınızın vakfımıza ulaştığı, bayram günlerinde ise kesildiği bilgisi sizlere mesaj yoluyla bildirilecektir. Bu vesilesiyle bir kez daha hatırlatmak isterim ki İslâm’ın her ibadetinde olduğu gibi Kurban ibadetinde de yegâne ölçü Kur’an ve Sünnettir. Kurban bağışı toplayıp da kurbanı kesmemek veya kesilen kurban etlerini satmak gibi İslâm geleneğinde yeri bulunmayan ve din istismarı olan uygulamalara asla itibar edilmemelidir. Ayrıca Yüce Rabbimize yakın olmak için yerine getirdiğimiz Kurban ibadetini ifa ederken bizi O’ndan ve O’nun rızasından uzaklaştıracak her türlü davranıştan kaçınılmalıdır. Hayvana eziyet etmek, imanın yarısı addedilen temizliği göz ardı etmek, Covid-19 coronavirüs salgını tedbirlerine uymamak, insan ve çevre sağlığını tehdit etmekle Allah’a yakınlık kurulamayacağı iyi bilinmelidir.”

“Gönüllerimiz Sevinç Yumağı Hâline Gelmeli”

“Bayramda, önce kendi gönüllerimiz bir sevinç yumağı hâline gelmeli, sonra özellikle varlık sebebi olan anne-babalarımızın gönüllerini almalıyız. Hayatın yükünü birlikte omuzladığımız eşlerimizi sevindirmeliyiz. Evlerin canlı bayramları olan çocuklarımıza torunlarımıza bayram sevincini tattırmalıyız. Akrabalarımızı, komşularımızı, dostlarımızı, arkadaşlarımızı yeniden hatırlamalıyız. Küskünlükleri, dargınlıkları ortadan kaldırmalıyız. Hastalara, öksüzlere, yetimlere, kimsesizlere, şehit yakınlarına, gazilerimize, ülkemize sığınan kardeşlerimize bayram sevincini yaşatmalıyız.”

Teşrik tekbirler

“Burada değerli okuyucularıma hatırlatmak istediğim bir hususta Teşrik tekbirleridir. Sözlükte “doğuya doğru gitmek; eti parçalayıp kayalar üzerine sererek güneşte kurutmak; yüksek sesle tekbir almak, bayram namazını kılmak için musallâya (Namaz kılınan saha) çıkmak” anlamlarındaki teşrîk, terim olarak zilhiccenin muayyen günlerinde farz namazların ardından özel lafızlarla tekbir getirmeyi ifade eder. Bu tekbirlere “teşrîk tekbirleri” denir. Hanefilere göre arefe günü 30.07.2020 Perşembe sabah namazından başlayarak bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar 23 vakitte, her farz namazın ardından tekbiri getirmek, kurban kessin veya kesmesin kadın erkek her Müslümana vaciptir.”

Serik’te Bayram Namazı 06.33’te kılınacak

“İlçemizde Kurban kesim yerleri belirlenmiş gerekli ilanlar yapılmıştır. Kaymakamlığımız Kurban Hizmetleri Komisyonunca izin verilen yerler dışında toplu kesimlere izin verilmeyecektir. İzin verilen kesim yerleri her türlü tedbiri alarak vatandaşlarımızı mağdur etmemek için bu yıl randevu sistemi ile kesimleri gerçekleştireceklerdir. Kesim yerleri bayram süresince komisyonumuz denetleme ekiplerince denetlenecektir. Ayrıca caddelerde, sokaklarda umuma açık olan park-bahçe vb. yerlerde kesinlikle kesim yapılmayacaktır. İlçemizde Kurban Bayramı Namazı Covid-19 Coronavirüs tedbirleri çerçevesinde Cuma namazı kılınan yerlerde 31.07.2020 Cuma günü sabahı saat: 06.33 te kılınacaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle, Serikli hemşerilerimin, Aziz Milletimizin ve tüm Müslüman kardeşlerimizin mübarek Kurban Bayramı’nı yürekten tebrik ediyor; bayramın Müslümanlar arasında gerçek anlamda bir bayrama, yakınlaşmaya, barış, mutluluk ve huzurun yeryüzünün her yerine hâkim olduğu bir dünyanın inşasına vesile olmasını, Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum.”

Haber: Osman Türkçe

 
 

 

 

 

Antalya Barosu Başkanı'nın Durumu İyi
KALP krizi geçirdiği belirlenerek yapılan by-pass ameliyatı ile 5 damarı değişti...
8.08.2020 (0)
Sörf Tahtası Üretmeye Başladı
ANTALYA'da babasıyla evinin bahçesinde hobi amaçlı ürettiği sörf tahtaları beğen...
8.08.2020 (0)
2026 Yaşındaki Koca Katran, Yıllara Meydan Okuyor
Elmalı ilçesindeki sedir ormanında koruma altına alınan 2026 yaşındaki 'Koca Kat...
8.08.2020 (0)
Direğe Çarpan Otomobilin Sürücüsü Ağır Yaralandı
Serik ilçesinde yoldan çıkan otomobilin refüjdeki aydınlatma direğine çarparak h...
8.08.2020 (0)
Kalp Krizi Geçirdi, Hayatını Kaybetti
Serik ilçesinde direksiyon başında kalp krizi geçiren televizyon tamircisi Hakta...
7.08.2020 (0)
Çalık; “Başarılarımız Taçlandı”
“Yükseliş Ortaokulumuzun başarıları üstüne; Yükseliş Anadolu Lisemizin üniversi...
7.08.2020 (0)
Serik'in İlk Ebesi, Arap Ebe Hayatını Kaybetti
Serik ilçesinde 'Arap ebe' adıyla bilinen Cumhuriyet tarihinde ilçeye görevlendi...
7.08.2020 (0)
Jandarmadan Koronavirüs Denetimi
Serik ilçesinde jandarma ekipleri, toplu taşıma araçları ile iş yerlerinde koron...
7.08.2020 (0)
Akyarlar Rotası İlgi Görüyor
AKUT Antalya Birim Sorumlusu Yılmaz Sevgül ve öğrencilerinin, Antalya- Kemer Kar...
7.08.2020 (0)
Yakın zamanda büyük bir deprem olmasını bekliyoruz
Afrika Levhası, Her Yıl 5-6 Santimetre Anadolu'nun Altına Dalıyor...
7.08.2020 (0)